Posts TaggedLogistic

Ship hàng nội địa Taobao là gì? – Fast247 Logistics

Tương tự như cách mua hàng trên Shopee, Lazada ở Việt Nam, khi đặt hàng trên Taobao ngoài tiền hàng, người mua còn phải chi trả một số tiền nhất định cho việc vận chuyển hàng từ nhà cung cấp Taobao đến địa chỉ nhận hàng hoặc vị trí kho hàng của bạn ở Trung Quốc. Do Taobao không có bộ phận vận chuyển, nên mức phí này sẽ được Taobao thu lại và được chuyển cho đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa Trung Quốc.

Read More